VIESU NAMS

  • Naktsmītne līdz 20 personām

  • Semināru zāle

  • Iespēja saņemt ēdināšanas pakalpojumus 

  • Iespēja gatavot pašiem

  • TV/WFI

  • Sauna

mAIL

© 2020 MAILES 98 visas tiesibas  rezervētas

  • White Facebook Icon